Tietosuojakäytäntö

 

Henkilötietolaki (523/1999)

10§ ja 24§

Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa verkkopalveluidemme käyttäjiä (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja Sydänmaan Luomutila kerää verkkopalveluissaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja. Tämä Tietosuojakäytäntö on osa Sydänmaan Luomutilan verkkopalveluiden käyttöehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa www.sydanmaanluomutila.fi. Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkien sydaänmaan luomutilan verkkopalveluiden käyttöön. Jos verkkopalveluiden käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä taikka sydänmaan luomutilan verkkopalveluiden käyttöehtoja, verkkopalveluita ei tule käyttää.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. sydänmaan luomutila voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Sydänmaan Luomutila voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoja poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittely

Sydänmaan luomutila kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Sydänmaan luomutila voi käsitellä henkilötietoja käyttäjätilien luomiseen, verkkopalveluiden käyttämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen; verkkopalveluiden käytön tilastoimiseen; käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen käyttäjille; sydänmaan luomutilan muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen; sekä verkkopalveluiden sekä muiden Sydänmaan luomutilan tuotteiden ja palveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen.

Sydänmaan luomutila on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat Henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Sydänmaan luomutilan henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki Henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Kehittääkseen verkkopalveluitaan Sydänmaan luomutila voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Sydänmaan luomutila ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkkopalveluissa. Verkkopalveluiden Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös muille käyttäjille verkkopalveluiden käyttöön, kuten jättämällä kommentteja verkkopalveluiden sisällä tai käyttämällä nimesi verkkopalveluiden käyttäjänimenä/nimimerkkinä. Sydänmaan luomutila ei vastaa sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden sisällä.

Sydänmaan luomutila ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi­-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten ilman hyväksyntääsi. Henkilötietoja voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan verkkopalveluiden sisällä ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, sekä luvallasi myös Sydänmaan luomutilan palveluiden ja tuotteiden sähköpostimarkkinointiin.

Sydänmaan Luomutila voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen verkkopalveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Sydänmaan Luomutila voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Sydänmaan luomutila jakaa henkilötietoja edellä mainituille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi. Sydänmaan Luomutila ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

Sydänmaan luomutila voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja verkkopalveluista poistumiseen käytettyjä osoitteita; laitealustatyypeistä: verkkopalveluiden käytöstä, kuten linkkien, ikonien tai kuvien klikkauksista ja niin edelleen) kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka verkkopalveluiden käyttöehtojen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Sydänmaan luomutila voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Sydänmaan luomutila tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle.

Sydänmaan luomutila ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota vaikka tällainen palvelu olisi kytketty Sydänmaan luomutilan verkkopalveluihin kuten esimerkiksi sosiaalisten medioiden viestipalvelut.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilörekisteriä ylläpidetään ulkoisen palveluntarjoajan / Sydänmaan luomutilan asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Sydänmaan luomutilan työntekijöille sekä Sydänmaan luomutilan yhteistyökumppaneille, joille Sydänmaan luomutila on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Sydänmaan luomutila tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Sydänmaan luomutila tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat sinun Henkilötietojesi turvallisuuden. Sydänmaan luomutila voi myös tilapäisesti sulkea verkkopalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi.

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

Sydänmaan luomutila käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen internetsivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalveluita edelleen. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Verkkopalveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa Verkkopalveluiden ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi sydänmaan luomutila voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja.

Verkkopalvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia tai aineistoa, jotka saattavat tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä Sydänmaan luomutila vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Sydänmaan luomutilan rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Sydänmaan luomutila tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Sydänmaan luomutilan mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksesi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Sydänmaan luomutila voi edelleen lähettää Sinulle ei-mainonnallisia asiakasviestejä, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Verkkopalveluiden tarjoamista tai Sydänmaan Luomutilan liiketoimintaa.

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Sydänmaan luomutila voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkkopalveluihin, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön johdosta. Muutoksista tiedotetaan myös erikseen verkkopalveluissa. Jatkamalla Verkkopalveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Sydänmaan luomutilaan alla olevaa osoitetta käyttäen:

Y-tunnus: 1224700-0
Postiosoite: Sydänmaantie 251
58770 Pihlajalahti
Sähköposti: info@sydanmaanluomutila.fi
www: www.sydanmaanluomutila.fi

Yhteyshenkilö: Petri Temonen